REGLER

Oppdragsbetingelser for We Truck That Motylinska (WTTM)

1. Demontering og montering må avtales på forhånd, da dette ikke er inkludert i vårt avtale estimat. Hvis avtale ikke er inngått, gjøres dette på overtid, som må avtales før slikt arbeid kan utføres.

2. Godset skal være rengjort slik at dette ikke smitter over på annen last.

- Dette gjelder også overflødig støv som kan føre til irritasjon for flytte personell. Som kunde kan man få beskjed av flytte personalet om å rengjøre dette før godset kan håndteres.

3. WTTM tar ikke ansvar for temperatur ømfintlige varer, som mat og drikke osv..

4. Etsende, illeluktende og klassifisert gods som: maling, gass, cement fraktes ikke av WTTM.

5. Kunden må selv sørge for forsikring av flytt. Sjekk derfor din innboforsikring, eller kjøp flytte forsikring hos oss, via Tryg Skadeforsikring . Prisen av forsikringen variere fra 1000,- til 1500,-.

- Vi gjør oppmerksom på at vi kun har godstransport på vei. Denne dekker kun kr.1.800 per m3. F.eks.: 1 vaskemaskin dekkes med ca. kr. 1200 ved uhell under transport.

6. Veien over 20 min blir regnet med i arbeidstimer.  

7. Transport av levende planter må avtales på forhånd, og koster ekstra. 

8. Innvendige skader på hardware, software, elektronikk og andre maskiner er ikke WTTM ansvarlig for.

9. Skade som oppstår på grunn av at gjenstander fraktes i rom, ganger og trapper som ikke følger norske standardmål for boliger, er ikke WTTM ansvarlig for. Dette gjelder særlig gjenstander som ikke er emballert eller er veldig tunge.

10. Tillegg i pris på tunge gjenstander som møbler, instrumenter, kjøkkenutstyr eller hageutstyr m.m over 100 kilo.

11. Dersom A-til-B transport ikke kan utføres på grunn av hindringer som veiarbeid, ombygging og lignende, eller på annen måte gjør oppdraget vanskelig å gjennomføre enn forespeilet av kunde, forbeholder WTTM seg retten til å kontakte inn mer personal for at oppdraget skal kunne gjennomføres. Kunden står selv ansvarlig for disse ekstra kostnader.

12. Er pakkingen selv utført av kunde, frasier WTTM seg retten på sitt ansvar for skader som skyldes denne pakkingen. Dette gjelder også lamper, lysekroner og andre gjenstander som er lett knuselig.

13. Erstatningskrav på skadet gjenstander må dokumenteres og meldes skriftlig på epost innen -2- virkedager etter endt oppdrag. Klagen sendes til wetruckthat@gmail.com.

Hvis vi ikke hører fra deg innen vår klagefrist på -2- virkedager, har vi ikke noen plikt til å imøtekomme din klage. -Oppgjøret må gjøres opp i sin helhet før vi vurderer en eventuell kompensasjon. WTTM sitt ansvar er begrenset, og gjelder kun ved påvist uaktsomhet.

14. Oppgjør etter endt oppdrag betales via VIPPS, kontant eller med kort, om ikke annet er avtalt på forhånd. Betaling mot kvittering.

15. Våre arbeidstimer regnes som 55 minutter ettersom flytte personalet har krav på 5 minutters pause per time, og utover 7,5 timer arbeid 30 minutters matpause. . Ved krevende flyttinger med bratt bakke/ mange trapper/ veldig tunge gjenstander, trenger flyttepersonelet å ta flere pauser.

- Dette er både vi som flyttebyrå og kunden ansvarlige for arbeid utføres iht. Arbeidstilsynets HMS-regler .

16. Kunden må garantere at alt flytte gods er uten heftelser.

17. Ved flytting utenlands må alle dokumenter være i orden før WTTM kan starte selve flyttingen (kopi av pass, liste over laste innhold og kopi av bostedsbevis for landet det skal flyttes til).

18. Ved flytting utenlands må kunden selv dekke kostnader forbundet med fortolling og mva i alle tollstasjoner.

19. Ved flytting utenlands må kunden dekke ev bøter for flytte gods som er feil deklarert eller ikke deklarert ved for tolling. Det er kun kundens ansvar at opplyse WTTM om alle gjenstander i lasten som må for fortolles.

20. Ved flytting utenlands har kunden ansvaret for at de ikke sender gjenstander som det er i strid med Norsk lov om å innføre til eller ut av Norge.

21. Vi parkerer lovlig. Hvis du ønsker at vi skal stå en annen plass nærmere din bolig, gjør vi gjerne dette, om du som kunde tar deg av eventuelle bøter og gebyr.

22. Avbestillingsgebyr kr. 1.500,- pr bestilt oppdrag, når oppdraget er bekreftet. - Hvis du avbestiller innen 7 dager før avtalt oppdrag, belastes du med 50% av totalt beløp vi har gitt deg tilbud på. Har du betalt avbestillingsgebyr og ønsker å benytte våre tjenester, har du beløpet tilgode (Oppdrag må avtales og utføres samme kalenderår).

23. Betalingsbetingelser er alltid oppgitt i tilbudet du får før du bekrefter. Betalingsbetingelser kan ikke endres på flyttedagen.

24. Pakke material er ikke inkludert i pris estimatet.

25. Vi er ikke erstattings pliktig for forsinkelser.

26. Hvis den faktiske mengden (i kubikkmeter eller vekt) av varene som skal flyttes varierer fra det som er avtalt, vil WTTM ta ekstra betaling for hver ting WTTM må frakte/flytte utenfor avtalen. Gebyren varierer på vekt og størrelse. WTTM har rett til å si nei til å frakte uavtalte gjennstander.

Kunden er selv ansvarlig for eventuelle bøter for overlast dersom kunden ønsker at vi laster mer enn det som er lov. Max last er 950kg.

27. Avtale estimatet vil ikke dekke forsinkelser forårsaket av trafikkulykker, ekstreme værforhold,naturkatastrofe, streik, politikontroller, brannalarmer eller andre lignende uforutsette forsinkelser.

28. a) Private kunder betaler rett etter endt oppdrag. Du kan velge om du vil betale med bedriftsvipps (her kommer et tillegg på 1,75% av sluttsummen), eller om du vil betale direkte på firmaets konto.

b) Bedriftskunder mottar faktura med 2 ukers betalingsfrist.We Truck That Motylinska Lørenskog
Alle rettigheter forbeholdt 2021
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang